Třídy

Krátké vzkazy

Jméno
Text
Nebyly přidány žádné příspěvky.

Kontakty

Adresa:
Blanická 2705,
390 02 Tábor


381 281 299
      773 281 299

ms.blanicka@zscekanice.cz


Jídelní lístek

U Lištiček (u Míly)

To jsme MY, LIŠTIČKY

Naše třída se jmenuje MALÉ LIŠTIČKY a jsme třídadětí narozených od září 2013 do března 2014. Ve třídě se nás potkává celkem 11 dětí – 5 holčiček a 6 kluků. Naše paní učitelka se jmenuje MÍLA GAJDOŠOVÁ. V Lištičkách se potkáváme ještě s Věrkou, která se stará, abychom měli hezky čisto a s paní kuchařkou Janou, která nám vydává obědy.

 

Naše třída

Třída „MALÝCH“ LIŠTIČEK“ je v prvním patře MŠ po levé straně – přední část třídy. Máme zde dostatečné množství hraček, stavebnic, skládaček, kuchyňku s vybavením, koutek se sedací soupravou. Velmi rádi zpíváme za doprovodu klavíru. Můžeme také používat INTERAKTIVNÍ TABULI. Třídu máme pěkně vyzdobenou a útulnou.

 

Provoz třídy LIŠTIČEK

- provoz MŠje od 6.00 hod– všechny děti se scházejí ve třídě U BERUŠEK

- v 7.00 hod přecházíme do třídy Koťátek

- v 7.30 hod odcházíme do své třídy

- v 15.00 hod přecházíme do třídy Koťatek

- v 15.15. hod odcházíme do třídy Berušek, kde se všechny děti rozcházejí domů.

- provoz MŠ je ukončen v 16.30 hod                      

             

Organizace třídy

Kolem půl 9. hod začínáme uklízet hračky. Sedneme si do kroužku, pozdravíme se. Potom si povíme, co nás celý den čeká: zazpíváme si, zacvičíme si a zahrajeme pohybovou nebo hudebně-pohybovou hru.

Po svačince v 9 hodin se učíme něco nového – básničku, taneček, přečteme si pohádku, vyrábíme, malujeme a potom jdeme ven.

Když je hezké počasí hrajeme si na zahradě v pískovišti, na průlezkách, kreslíme křídami… Školní zahradu budeme využívat hojně během celého školního roku. Chodíme i na procházky – budeme poznávat okolí školky, naučit se přecházet silnici…

Obědváme v 11:30. Po obědě čekáme na rodiče a některé děti se těší na pohádku, při které pomalu usínají. Pokud někdo nespí, může vstát dříve - ale až po úklidu třídy a věnuje se klidovým činnostem: kreslení, modelování aj., aby nerušil spící děti.

Svačinka je ve 14.00 hod, potom si děti hrají a čekají na rodiče.

Kontakt s rodiči udržujeme při příchodu i odchodu dětí. Snažíme se řešit všechny problémy, žádosti a přání ke spokojenosti dětí. Informace k akcím MŠ a provozní informace najdou rodiče na hlavní nástěnce nebo na nástěnce v naší šatně i na internetových stránkách naší MŠ.

 

Pravidla naší třídy

Prosíme rodiče, aby dítě vždy předali učitelce. Nikdy neposílejte děti do třídy samotné. To samé platí při vyzvedávání dítěte (vždy musíte paní učitelce oznámit, že si dítě odvádíte ze třídy). Dítě můžete přihlásit (odhlásit) kdykoliv ústně, telefonicky, zápisem do sešitu v šatně. Je vhodné, aby děti přicházely do MŠ do 8. hodiny. Ráno mají nejvíce času na hru s kamarády a výtvarné činnosti. Prosíme Vás, aby děti měly do MŠ vhodné oblečení i obutí na pobyt venku (včetně oblečení náhradního) a nemusely se bát umazání.

 Učíme se pravidla soužití ve třídě (respektovat jeden druhého, chovat se slušně, nekřičet, neskákat si do řeči, neubližovat si, neničit práci druhých, neběhat, poslouchat a reagovat na pokyny paní učitelky) a snažíme se je dodržovat. Učíme se pravidlům komunitního kruhu – nechat mluvit druhého a nemluvit, když se mi nechce. Učíme se pravidlům společného soužití (zdravit, požádat, poděkovat, pomáhat ostatním, dělit se s ostatními), neničit přírodu.

Každý má své místo u stolu. Paní učitelka nás vede k samostatnosti. Pití, polévku rozdávají dospělí. Pro hlavní jídlo si chodí každý sám. Po jídle si odnáší použité nádobí děti. Při stolování se učíme klidně sedět, jíst tiše, nikdy nikam neběháme s plnou pusou. Dbáme na správné držení lžíce a příboru. Děti si vybírají, zda chtějí pít čaj, džus nebo vodu. Dodržujeme pravidla hygieny. Umýváme si ruce před jídlem, po jídle i po použití toalety. Používáme toaletní papír a dle potřeby papírové kapesníky. Oblékání a svlékání – paní učitelka nám pomůže, ale musíme být samostatní

1x týdně si nosíme domů vyprat ručník, 1x za tři týdny ložní prádlo.

Podle počasí dodržujeme pravidelný pobyt venku – hodně využíváme naší zahradu. Až budeme chodit na procházky po okolí MŠ, budeme dodržovat pravidla bezpečnosti při chůzi po chodníku i při přecházení vozovky. Víme, že nesmíme utíkat.

Naším společným přáním je, aby se nám všem v naší třídě a ve školce líbilo.

 

Zveme vás k nahlédnutí do naší třídy:

img img img