Třídy

Vzkazy - upozornění

Jméno
Text
icon Dítě mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školky ...

Kontakty

Adresa:
Blanická 2705,
390 02 Tábor


381 281 299
      773 281 299

ms.blanicka@zscekanice.cz


Jídelní lístek

Aktuality

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Blanická 2705

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 vydala svojí ředitelkou podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Blanická 2705, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116, Tábor.

                                             

Seznam uchazečů

Uchazeč

Výsledek řízení

50

přijat/a

51

přijat/a

52

přijat/a

53

přijat/a

 


AKCE  NA  ČERVEN  2022 :

 

- 1.6.2022 DIVADLO V MŠ

- 2.6.2022 VÝLET - CUNKOV - "RANČ Y " Lišky horní

- 7.6.2022 VÝLET - PINTOVKA - Lišky dolní

- 8.6.2022 VÝLET - ZOO VĚTROVY - Koťata

- 9.6.2022 VÝLET - OKOLÍ MŠ - Berušky

- 14.6.2022 " CESTA KOLEM SVĚTA" - dopol.výukový       program - Lišky dolní 

- 16.6.2022 KOUZELNÁ NOC - NÁMOŘNÍCI( Lišky dolní)

- 17.6.2022 DIVADLO V MŠ - "PERNÍKOVÁ     CHALOUPKA"

- 23.6.2022 KOUZELNÁ NOC - INDIÁNI (Lišky horní)

- 24.6.2022 ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY - celá MŠ dopoledne na školní    zahradě

 

 

Informace o prázdninovém provozu 

V měsíci červenci bude školka zavřena. Provoz zahájí dne 15.8.2022.
Podrobnosti o provozu a přihláška k přijetí jsou uvedeny v příloze:

 

Dítě mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školského zařízení !!
V případě, že dítě vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej MŠ vpustit do výuky. Pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění během pobytu v MŠ, bude škola kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě vyzvedli a odvedli domů.